Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Adatvédelem és működési feltételek a SimultanOnline weboldalain
részletek »
Adatvédelem

Adatvédelem és működési feltételek a M&M Europe weboldalain

Impresszum - Adatvédelem - A jelen szerződés a M&M Europe - Online Media Solution Ltd által franchise rendszerben üzemeltetett és kizárólagosan az Ő érdekeltségébe tartozó weboldalak (tlap.hu - tutilapok.hu - tutilinkek.hu - tutiajandekok - tutiblog - tutijatekok - tutiforum - tutifirka - szavazunk.hu - radiotakarunk.com... stb.) használati, adatvédelmi feltételeit tartalmazza.

Továbbá, mivel a M&M Europe oldalai más országokban, országokból is használhatóak, elérhetőek, ezért alapvetőnek tekintjük, hogy oldalak meglátogatásával, annak használásával egyben kifejezik a Felhasználók egyetértésüket a Magyarországon érvényes előírásokkal kapcsolatosan. Az oldalon, oldalakon látható, található bejegyzésekről, művekről, adatokról elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy az egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, leközlésüket, illetve az elolvasásukat. Tehát a Felhasználó kijelenti és elfogadja, hogy a szolgáltatásokat kizárólag a vonatkozó helyi, megyei, nemzeti és nemzetközi jogszabályoknak, rendeleteknek és más szabályozásoknak megfelelően használja. A M&M Europe nem vállalja a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el az oldalakat, és úgy használja fel az ott talált információkat, ahol, és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

Felhasználási megállapodás az oldalak használatáról, amely létrejött egyrészről a

Franchise Partner: M&M Europe - Online Media Solution Ltd. 2-8 Fountayne Road, London, United Kingdom, N15 4QL
Tulajdonos: Simultan d.o.o. Hrvatska - Istra, Opcina Vižinada u našelju Vranje Selo bb, 52447 Vižinada Ulica-zašelak Vranje Selo, kučni broj 1/a. MBS:04013606
M&M Europe - Online Media Solution Ltd.
Company number: 7929962
E-mail:

/ továbbiakban: M&M Europe / másrészről, a M&M Europe oldalait használó illetve látogató / továbbiakban: Felhasználó / között.

A Felhasználó az oldal használatának megkezdésével elfogadja és tudomásul veszi az alábbiakban leírt Szerződés feltételeit (felhasználási feltételek, adatkezelési elvek), azokat magára érvényesnek tekinti. Ha a Felhasználó a leírt szerződéstől eltérően illetve visszaélésszerűen vagy abba ütközően használja fel az oldal szolgáltatásait, azon esetben M&M Europe jogosult az oldalát Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, vagy akár az oldalt Felhasználó adatait és az ő általa közzé tett tartalmakat előzetes értesítés nélkül felfüggeszteni, törölni. A M&M Europe oldalán kétféle felhasználási lehetőség van a tartalmak használatához. Egy részében a Felhasználó ingyenesen látogathatja az oldalt, oldalakat személyes adatai megadása nélkül is. Másod részben az oldal egyéb részeihez való hozzáféréséhez viszont a regisztrációja szükséges. A szerkesztéshez, hirdetés feladásához... az oldalon, oldalakon regisztrálni szükséges, amellyel tudomásul veszi, hogy a regisztrációja alkalmával, személyes adatokat muszáj megadnia.

1992. évi LXIII. Törvényben meghatározottak alapján adatkezelőnek minősül, továbbiakban az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név és lakcímadatok kezeléséről, majd az 1998. évi VI. törvényének megfelelően garantálja a Felhasználók személyes adatainak védelmét. A személyes adatok védelme értelmében a garantálja, hogy a M&M Europe rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kifejezett írásos hozzájárulás vagy törvényi felhatalmazás hiányában nem adja ki harmadik fél részére. Tehát, a Felhasználó személyes adatainak megadása (beleértve az e-mail címet is) egyéb más célra, további felhasználásra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Kivételt képez ez alól, ha a személyes adatok kiadására az M&M Europe-t valamely hatóság jogszabály alapján kötelezi. A Felhasználói adatokba kizárólag csak a M&M Europe által erre felhatalmazott munkatársak tekinthetnek bele. A Felhasználó által, a szolgáltatások használata során, az oldalon közzétett adatokért a M&M Europe semmilyen nemű felelősséget nem vállal.

Az apróhirdetések tartalmát (aprotuti.hu), a fotóalbumba (tutifotoalbum.hu), a videó megosztó oldalra (tutivideo.hu)... amelyet a Felhasználók töltöttek fel oldalainkra az estlegesen velük kapcsolatos fényképekkel együtt, a M&M Europe nem kötelezően ellenőrzi és nem minden hirdetést, fotót, videót, blogot... tekint át, így ezekért felelősséget nem vállalhat. Tehát, a felhasználók által feltöltött képanyagokért, videókért, blogok híranyagáért, írásaiért, bejegyzéseiért, a fórumok, hirdetések, tartalmáért a M&M Europe felelősséget nem vállal. Amennyiben a M&M Europe tudomására jut, hogy a Felhasználók által a weboldalra feltöltött bejegyzések, vélemények vagy fényképek egy harmadik fél személyiségi vagy szerzői jogait sértik, azokat azonnal eltávolítja oldaláról és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követelheti. A M&M Europe ennek ellenére a szövegek tartalmának stílusát, hangvételét moderátorai segítségével ellenőrzi, és figyelemmel kíséri.

Az oldalakat, a szövegek tartalmának stílusát a M&M Europe moderátorainak segítségével ellenőrzi, felügyeli. Moderátorai jogosultak témák, illetve egyes hozzászólások, hirdetések, képek, videók, blogok... részleges vagy akár teljes törlésére, felhasználók felfüggesztésére. Ezért kérjük, hogy bármely módon sértő vagy bántó, fenyegető vagy rasszista megjegyzéseket ne tegyenek az oldalakon. Tehát a moderátorok munkájának az a célja, hogy a megfelelő, kulturált hangnemet tartsák szem előtt, és a szolgáltatás zavartalan működését biztosítsák. A M&M Europe nem vállal felelősséget a moderálásból okozott illetve adódott károkért vagy kellemetlenségekért. A moderátorok a törlések esetén nem, mint jogi fórum járnak el a felhasználóval szemben, de amennyiben olyan jellegű hozzászólást vagy tartalmat találnak az oldalakon, amely feltehetően jogsértő, azt előzetes értesítés nélkül jogukban áll eltávolítani, törölni.

A M&M Europe weboldalait Felhasználó részéről muszáj, szükségszerű saját személyes adatainak megadása az esetleges regisztráció során. Ha a Felhasználó egy harmadik személy adatait adja meg sajátja helyett, vagy maga az oldal, oldalak használata során bármilyen módon kárt okozott, úgy a M&M Europe jogosulttá válik a Felhasználóval szembeni kártérítés kezdeményezésére, követelésére. A M&M Europe ezen esetben a tőle telhető minden jellegű segítséget megad az eljárást lefolytató hatóságoknak a jogsértő személy azonosságának kiderítése céljából.

A Felhasználónak módja és lehetősége van arra, hogy jogsérelem gyanúja esetén panaszával az AVB-hez forduljon. Tehát gyanúja esetén lehetősége van tájékoztatást kérni a M&M Europe-tól adatainak jogszerű használatáról, illetve annak jogszerű kezelésével kapcsolatban. Lehetősége van továbbá arra is, hogy jelezze a M&M Europe felé, ha adatainak kezelése esetlegesen jogsértő lenne részére valamely formában.

Felhasználó, kizárólagosan csak a saját felhasználása céljából az oldal bizonyos részeit merevlemezére mentheti, töltheti le, vagy nyomtathatja ki, viszont ebben az esetben sem válik jogosulttá a tartalom további terjesztésére, átvételére, fénymásolására, adatbázisokban történő eltárolásra, illetve azoknak kereskedelmi forgalomba való hozatalára. Azaz, a M&M Europe linkgyűjteménye és egyéb szolgáltatásai keretében, mint üzemeltető által közétett tartalom és a szolgáltatás (ideértve valamennyi szolgáltatás és tartalom keretén belül közzétett fotó, cikk, hír, link, video... és egyéb tartalmat, layout-ot, grafikai anyagokat, szolgáltatások során használt, szoftveres és egyéb megoldásokat, ötleteket, megvalósítást) az üzemeletető, illetve az anyagot feltöltött Felhasználó szellemi tulajdonát képezik. Tehát, a szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen kívül, valamint a személyes nem üzleti és nem-publikálási célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson kívül, semmilyen egyéb formában nem menthető és nem használható fel, nem publikálható és nem hasznosítható, a M&M Europe előzetes írásbeli engedélyének hiányában!

A tartalmak pontatlanságáért és hiányosságáért, az esetlegesen ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért, a M&M Europe nem vállalhat felelősséget. A M&M Europe Weboldalainak tartalma kizárólagosan csak is tájékoztató jellegűek.

A M&M Europe, az oldalán használt linkek, (harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak) illetve az oldalának segítségével átirányított, lehívott, weboldalakon szereplő tartalomért semmilyen nemű felelősséget nem vállal. Amennyiben a M&M Europe tudomására jut az, hogy az általa linkelt oldal más személyek jogait vagy a hatályban lévő jogszabályokat megsérti, az átlinkelés lehetőségét azonnali hatállyal megszünteti az oldalán.

A hirdetések megjelenésekor a M&M Europe teljes mértékben a gazdasági reklámtevékenységekről szóló 1997. évi LVIII. Törvény rendelkezései alapján jár el. Az oldalon, oldalakon meghirdetésre kerülő fizetett politikai hirdetések, szlogenek nem a M&M Europe véleményét, politikai hozzáállását, bealítottságát hivatottak tükrözni, valamint nem is mutatja azt.

A M&M Europe fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen dokumentum felhasználási feltételeit belátása szerint a jövőben módosítsa, kiegészítse. Erről a látogatóit, felhasználóit a M&M Europe weboldalain keresztül megfelelően értesíti, tájékoztatja, figyelmüket arra felhívja.

A M&M Europe vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld sorozatos leveleket, kivéve a szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató jellegű anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába a tagok egyes oldalainknál regisztrációjukkal, más oldalainknál email címük megadásával beleegyeznek.

Az év 365 napján, a nap 24 órájában On-line kapunk technikai támogatást a karbantartó, saját szervereinknek helyet adó Internet szolgáltató cégtől, hogy a M&M Europe oldalai a lehető legbiztonságosabban működjenek, üzemeljenek. Ugyanakkor, mint az oldalt szolgáltató M&M Europe, és a technikai hátteret biztosító Internet szolgáltató és karbantartó cég egyaránt törekszenek arra, hogy a M&M Europe internetes weboldalainak adatait vigyázzák. De az Internet, mint technológia valójában az információk megosztására hivatott szolgálni, ezért az azon közzétett adatok biztonságát a szolgáltatók nem tudják garantálni, vagyis a felhasználói adatokért 100%-os biztonsággal nem áll módjukban szavatolni, azért anyagi felelősséget vállalni. Tehát a M&M Europe figyelmezteti és óvja felhasználóit attól, hogy csak olyan adatokat tegyenek közzé saját magukról, amelyek egy esetleges bűncselekmény során nem okozhat nekik anyagi jellegű kárt.

Technikai információk

A M&M Europe oldalak technikai kialakítása minden téren megfelelnek a CSS valamint a XHTML szabványnak. Az oldalak az alábbi böngészőkön lettek tesztelve, mint például: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome stb.

A M&M Europe szellemi tulajdonának védelme

A M&M Europe oldalain regisztrált felhasználók, az oldalakat használók elismerik, hogy a szolgáltatásokhoz és az azt képező szellemi tulajdonhoz kapcsolódó valamennyi jog, cím és érdekeltség a Simultan d.o.o. (M&M Europe) tulajdonát képezik, azok a nemzetközileg elfogadott szellemitulajdon-jogi törvények védelme alatt áll. Tilos a szolgáltatások tartalmának robotokkal vagy más automatizált eszközökkel, illetve manuális eljárásokkal való megfigyelése és másolása. Továbbá mint tagnak és felhasználónak is szigorúan tilos a szolgáltatások sokszorosítása, módosítása vagy másolása, továbbá az abból származó más munkák létrehozása.

Az oldal, oldalak felhasználóinak szellemi tulajdonának védelme

A M&M Europe nem tart igényt a Felhasználói által a szolgáltatásokban vagy ennek révén küldött, közzétett vagy megjelenített tartalmak tulajdon jogára. A Simultan d.o.o. - M&M Europe szolgáltatásaival elküldött, közzétett vagy megjelenített tartalmakra (Blogok, apróhirdetések, nyereményjátékok, fotópályázatok, szavazások, emlékkönyv...) vonatkozó összes szabadalom, kereskedelmi védjegy és szerzői jog a beküldőt, feltöltőt (vagy az eredeti jogtulajdonost) illeti, viszont ezen jogok védelme, tiszteletben tartása is csak a beküldő teljes felelőssége. Azzal, hogy publikus (nyilvános) hozzáférésre szánt tartalmakat a M&M Europe szolgáltatásaiban vagy ezek révén elküldik, közzéteszik vagy megjelenítik, egy egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, díjmentes licencet biztosítanak a Simultan d.o.o. - M&M Europe részére a tartalmaik sokszorosításához, közzétételéhez és terjesztéséhez a M&M Europe szolgáltatásaiban, partner szolgáltatásaiban és egyéb más oldalakon. Tehát, az oldalra feltöltött tartalmakkal kapcsolatosan a Felhasználók felhatalmazzák a M&M Europe-t, hogy azokat, vagy azok egyes részeit, kivonatait... különböző saját internetes oldalain, egyéb más oldalakon megjelenítse. A megjelenítés mindig a lehetőségek szerint a forrás megjelölésével történik. Mint Felhasználó kijelented, hogy a tartalmak közzétételével kifejezed és garantálod, hogy a fenti jog átruházásához szükséges valamennyi vonatkozó joggal és felhatalmazással rendelkezel. Azaz mint felhasználó, aki a M&M Europe szolgáltatásaiban való részvételével vállalja, kijelenti, hogy a közzétett tartalmak helytállóak és hogy valamennyi szükséges, vonatkozó összes joggal (szabadalom, kereskedelmi védjegy, szerzői jog, felhatalmazás) rendelkezik az oldalak használatához, a fent említett jogok átruházásához. A Simultan d.o.o. - M&M Europe mindemellett fenntartja a tartalmak fogadásának, közzétételének vagy megjelenítésének elutasítására vonatkozó jogát, melyet saját belátása szerint gyakorolhat.

A M&M Europe (M&M Europe - Online Media Solution Ltd.) tutilapok.hu és tlap.hu oldalainak domain nevei, illetve logójainak használata védettséget élveznek, így azt kizárólag a M&M Europe - Online Media Solution Ltd. felé benyújtott írásbeli kérelem alapján, kifejezetten az erre irányuló, előzetes és írásbeli engedéllyel, az abban meghatározott feltételeknek megfelelően, azoknak maradéktalan betartása esetén (mellett) használhatóak csak fel.

A szerkesztők csak az általuk gondozott (valami.tlap.hu) hivatkozási formátumot használhatják az interneten és egyéb más megjelenéseik tekintetében.

A tlap.hu oldalak grafikus megjelenítéséhez szükséges logót (bannert) az adminisztrációs felületen (Szerkesztői Admin felület) a szerkesztők rendelkezésére bocsátjuk letölthető formában, kizárólagosan bannercsere esetére.

Egyéb rendelkezések, illetékes joghatóság

A Simultan d.o.o. (Hrvatska, Vižinada - Vranje Selo) Franchise partnere a M&M Europe. A Simultan d.o.o. - M&M Europe jelen felhasználási szabályzata a Magyarországi törvényekkel összhangban született, és az esetleges jogviták esetében az Egyesült Királyság, illetve a horvát Joghatóság illetékes eljárni, tekintet nélkül a felhasználó lakhelyeként szolgáló ország eltérő értelmű törvényeire. A Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi követelés, jogi eljárás és peres ügy az Egyesült Királyság vagy Horvátország Joghatósága hatáskörébe tartozik. Mint az oldalakat Felhasználók kötelesek elfogadni e joghatóság illetékességét.

Továbbá, a M&M Europe felhívja a figyelmet arra,

hogy bármelyik internetes oldalán a megfelelő hivatkozásra kattintva mindenki megtekintheti az érvényes feltételeket, szabályokat. A szabályzatban megjelenő közkeletűen használt fogalmakat, mint például link, website, weboldal, honlap, mail stb. külön-külön nem kerülnek magyarázatra, mivel ezeket a M&M Europe a nemzetközi internetes szaknyelv részeinek tekinti, és így azt természetesnek is tartja, hogy a Felhasználók ismerik őket, hiszen az Internet használatához alapvetően szükség van e fogalmak ismeretéhez

Felhasználási és adatvédelmi kiegészítés

Minden látogató és Felhasználó tudomásul veszi és a használattal egyidejűleg elfogadja a M&M Europe felhasználási és adatvédelmi szabályzatát, szabályzatait. Továbbá elfogadja az aloldalak, almodulok (tutiblog, tutiforum, tutijatekok, aprotuti... stb.) külön adatvédelmi és felhasználási szabályzatait is, melyeket azok specifikussága, egyedisége, különböző használhatóságuk miatt lett létrehozva. Ezen egyedi szabályzatok jogi részeinek megfogalmazásaiban, feltételeiben, irányelveiben lehetnek azonosságok, átfedések, esetleges eltérések is (több vagy kevesebb információ), mégis azok egyetemlegesen, egymást teljes egészében kiegészítve értendők, azaz, az aloldalak (modulok) felhasználási feltételei és adatvédelmi nyilatkozatai együttesen alkotják meg, hozzák létre a M&M Europe oldal, aloldalak, valamint a partneri oldalak használati és adatvédelmi nyilatkozatát.

A tutilapok.hu és tlap.hu admin felületén, illetve a levelezéseiben elhelyezett, közölt bármilyen adat, információ, megjegyzés, hozzászólás és egyéb tartalom bizalmas információ, amelyek a M&M Europe csoport (Simultan d.o.o. Hrvatska - M&M Europe - Online Media Solution Ltd.) kizárólagos tulajdonát képezik, emiatt ezek védettnek minősülnek, illetve közlésük tiltott. Azok másolása, sokszorosítása, terjesztése és/vagy harmadik személyekkel való megosztása tilos. Ezen tilalmak megszegése minden esetben jogi következményeket von maga után.

A leírtak ismeretét a M&M Europe természetesnek veszi, elvolvasásuk elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját.

M&M Europe - 2012. március. 30.
Hírszolgáltatóink
MTI hírfelhasználóOS - Országos SajtószolgálatOTS - Üzleti SajtószolgálatÖS - Önkormányzati Sajtószolgálat